MARKETINGMASTER.VN (sau đây gọi tắt là “MM, “Marketing Master”, “CHÚNG TÔI” HOẶC “Của chúng tôi”) Đứng sau tất cả sản phẩm và chương trình của chúng tôi và sự hài lòng của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi.

Tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện từ chúng tôi (bao gồm tất cả các tài sản trang web liên quan, bán hàng qua điện thoại và mua từ sự kiện trực tiếp trực tiếp) đều được bảo hành theo các chính sách sau đây.

TỔNG QUAN

Ưu đãi/phiếu giảm giá không thể được sử dụng kết hợp với nhau trừ khi có quy định khác.

Giá bán chỉ có hiệu lực trong thời gian khuyến mãi được quảng cáo. Giá trên có thể thay đổi mà không báo trước.

SẢN PHẨM TẢI XUỐNG KỸ THUẬT SỐ

Đối với khu vực truy cập khóa học dành cho thành viên:

Bạn sẽ được truy cập vào nền tảng đào tạo của chúng tôi ngay sau khi mua. Nếu bạn có bất cứ vấn đề truy cập nội dung kỹ thuật số bạn đã mua vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ngay lập tức (support@marketingmaster.Vn – 097.357.73.75).

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 6 ngày một tuần. Mua bất kỳ chương trình đào tạo của chúng tôi thì bạn không được phép chia sẻ, sao chép hoặc bán lại sản phẩm dưới bất kỳ cách nào.

Tất cả doanh số bán sản phẩm kỹ thuật số và có thể tải xuống là cuối cùng. Chúng tôi không cung cấp hoàn tiền cho sản phẩm kỹ thuật số, một khi quyền truy cập/ tải xuống đã được cấp cho bạn, thì bạn không thể trả lại.

Xin lưu ý rằng bất kỳ và tất cả các thỏa thuận cho các sản phẩm kỹ thuật số/có thể tải xuống đều không bị hủy, hoàn tiền hoặc “thời gian cân nhắc”.

Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ sửa đổi bằng lời nói nào đối với các thỏa thuận này và chính sách “không hoàn tiền và không hủy” được nêu trong các thỏa thuận được tuân thủ nghiêm ngặt. Bất kỳ yêu cầu hủy nào được gửi trước khi hoàn tất thanh toán đầy đủ sẽ chỉ hủy các dịch vụ của thành viên và hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ vẫn đến hạn và nợ cho đến khi toàn bộ giá trị của thỏa thuận được thanh toán đầy đủ.

Bất kỳ yêu cầu hủy nào được gửi trước khi hoàn tất thanh toán đầy đủ sẽ chỉ hủy các dịch vụ của thành viên và hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ vẫn đến hạn và nợ cho đến khi toàn bộ giá trị của thỏa thuận được thanh toán đầy đủ.

Việc hủy hoặc xóa thẻ tín dụng trong hồ sơ sẽ không hủy đăng ký của bạn và vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Nếu bất cứ lúc nào bạn có hóa đơn quá hạn trong 30 ngày hoặc tài khoản bị thanh toán quá hạn trong ba lần thanh toán liên tiếp, tài khoản và dịch vụ của bạn sẽ bị tạm dừng và bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ giá trị hợp đồng trong suốt thời hạn của thỏa thuận.

KẾ HOẠCH THANH TOÁN

Nếu một sản phẩm hoặc dịch vụ được mua bằng phương thức thanh toán hàng tháng, khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán 100% số tiền đã thỏa thuận bằng giá mua ban đầu của sản phẩm.

Nếu không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào, toàn bộ giao dịch mua sẽ vô hiệu và các khoản thanh toán được thực hiện cho đến thời điểm đó sẽ bị hủy bỏ và sẽ không được hoàn trả. Quyền truy cập vào bất kỳ sản phẩm hoặc nền tảng kỹ thuật số nào sẽ bị xóa.

TÌNH TRẠNG TÀI KHOẢN

Trong trường hợp tài khoản của bạn bị nợ đọng hoặc không ở trạng thái thỏa đáng vì bất kỳ lý do gì, một số ưu đãi nâng cấp nhất định như tăng phần trăm và các cuộc gọi trực tiếp sẽ không thể truy cập được.

Hơn nữa, chúng tôi có quyền thu hồi quyền truy cập của bạn vào các khu vực và nhóm Facebook/Zalo/Telegram chỉ dành cho thành viên trong những trường hợp như vậy. Xin lưu ý rằng trong trường hợp yêu cầu bồi hoàn, tất cả các dịch vụ sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và lệnh cấm trọn đời sẽ được thi hành.

Bằng cách mua bất kỳ chương trình nào từ trang Web này, bạn thừa nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được nêu trong chính sách này cũng như các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư.

Nếu bạn không đồng ý với các chính sách này, vui lòng không mua bất cứ thứ gì, hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với chúng tôi.

Hãy nhớ quay lại chính sách này định kỳ để xem lại phiên bản mới nhất của chính sách. Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, thay đổi hoặc sửa đổi chính sách này mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào, ngày thay đổi sẽ được phản ánh ở cuối trang này và theo yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về bất kỳ thay đổi nào được thực hiện.

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 12 tháng 2 năm 2024.

×

Xác Thực Tài Khoản

Đăng nhập thành công. Đang chuyển hướng ...
Mã Pin bị sai. Xin hãy nhập lại!
>